Otázky a odpovědi týkající se vašeho digitálního mýtného produktu!

Registrujte se během pár sekund a můžete vyjet bez samolepky!

Jak registrace probíhá?

Je to velmi snadné:

1

Výběr mýtného

Vyberte si produkt mýtného, který potřebujete pro svou cestu do Rumunska /přes Rumunsko.

2

Informace o poznávací značce a platba

Zadejte registrační značku svého vozidla a ujistěte se, že je správná! Poté vyberte preferovaný způsob platby.

3

Platnost produktu

Po několika sekundách / minutách obdržíte potvrzení e-mailem s požadovanými informacemi. Nyní jsou vaše SPZ úspěšně zaregistrovány na mýtné stanici a můžete vyjet bez samolepky a bez čekací doby!

Platí okamžitě, bez čekání!

Registrujeme vaše SPZ okamžitě u oficiálního rumunského poskytovatele mýtného, můžete vyjet na cestu během několika sekund / minut!

Pro jízdu po rumunských státních silnicích s motorovým vozidlem je vždy vyžadována elektronická dálniční známka. Motocykly jsou z tohoto požadavku vyjmuty. Obytné vozy jsou zdaňovány stejně jako osobní automobily, bez ohledu na jejich celkovou hmotnost. Takže vždy kategorie A! U přípojných vozidel je třeba rozlišovat mezi osobními a užitkovými vozidly: Pokud je vaším vozidlem osobní automobil (vozidla třídy A), stačí si zakoupit dálniční známku na SPZ a přívěs nemusí být dodatečně brán v úvahu. Pokud je vaše vozidlo užitkové (vozidlo třídy B-F), musíte si zakoupit dálniční známku na SPZ vozidla s přihlédnutím k celkové povolené hmotnosti vozidla a přívěsu. Pro určení kategorie se tedy sečtou celkové přípustné hmotnosti užitkového vozidla a přívěsu. Rozlišuje se celkem osm kategorií vozidel (kategorie A-H). Vysvětlíme, jakou kategorii potřebujete v procesu objednávky.

Ne. Po úspěšné registraci již nepotřebujete fyzický produkt. Digitální dálniční známka je spojena s vaší registrační značkou a systém automaticky rozpozná, zda a po jakou dobu je vaše digitální dálniční známka platná.

Po zaplacení objednávky za vás okamžitě začneme registrovat vaše SPZ. Obvykle to trvá méně než 2 minuty! Po úspěšné registraci u oficiálního poskytovatele mýtného v Rumunsku obdržíte e-mailem potvrzení registrace s požadovanými informacemi. Váš mýtný produkt je nyní platný a můžete vyrazit na cestu!

Ano, potvrzení o registraci byste měli mít u sebe jako důkaz, že údaje o vozidle byly zaznamenány v databázi po dobu platnosti.

Nabízíme tyto platební metody: Kreditní karta, Giropay, Okamžitý bankovní převod, iDEAL, EPS, S€PA, PayPal.